PRÍLOHOVÝ ŠALÁT

Miešaný

Obsahuje polievku podľa dennej ponuky